Ing Eva Hořejší


Ing Eva Hořejší, Proč si vybrat mě

3 důvody proč si vybrat mě

 1. Díky své dlouholeté praxi a zkušenostem mohu překládat široký tématický okruh textů

 2. Při překladu z cizího jazyka mohu zaručit vysokou úroveň češtiny.

 3. U prezentací atd. mohu pomocí grafických programů překládat texty umístěné v obrázku

3 výhody, které nabízím

 1. široký tématický okruh překládaných textů

 2. vysoká úroveň češtiny

 3. znalost práce s grafickými programy, užitečné zvláště při překladu prezentací

A navíc…

Pokud je možné přehlednost Vašeho textu zvýšit zpracováním číselných údajů do tabulky a následně do jakéhokoliv grafu, bude mi potěšením to udělat.

Můj hlavní přínos pro vás

Překládání mě baví, ráda řeším jazykové problémy, snažím se o co nejlepší převod do češtiny tak, aby to bylo správně a přitom to znělo hezky česky, ve slohu jsem byla již na základní škole nad průměrem. Pokud si nevím rady, mám možnost získat potřebné informace od kamarádů z různých oborů, v diskuzní skupině Jednoty tlumočníků a překladatelů je řada velice moudrých lidí, kteří ochotně poradí. Mé technické vzdělání je při překladech s technickou tématikou velkou výhodou.

Nezdůrazňuji rychlost překladu, ale kvalitu. V mé knihovně je asi 1,5 m dlouhá řada anglických slovníků výkladových, všeobecných, odborných (technický, textilní, ekonomický, slovník výpočetní techniky, lékařský atd.) asi 1 m podobných slovníků německých, o něco méně ruských a nyní se již hromadí slovníky polské.

Co umím opravdu nejlépe

 • technické texty
 • propagační materiály
 • obchodní korespondenci, obchodní podmínky, nabídky-poptávky, smlouvy atd.
 • návody, příručky, IT manuály
 • webové stránky

Pomocí výše zmíněných tištěných i internetových slovníků i na základě profesních zkušeností zvládnu přeložit i texty z jiných oblastí.

Moje tradice, historie a zkušenosti

Po ukončení studia na elektrotechnické fakultě ČVUT Praha specializace počítače jsem se mimo své povolání (technik od počítače, programátor analogových a později digitálních počítačů) věnovala jazykům, hlavně němčině a ruštině. Ruštinu jsem, jako každý mé generace, měla již na základní škole. Ve výpočetním středisku na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci jsme se starali o sálový počítač výroby RVHP, veškerá dokumentace byla v ruštině, na školení jsme tehdy jezdili do Sovětského Svazu. Ruština mě zlákala, začala jsem ji studovat hlouběji. Po státnici z ruštiny a němčiny jsem začala s angličtinou, nyní jsem v přípravném kurzu ke státnici. Překládám převážně počítačové manuály, technické texty, obchodní korespondenci atd. K polštině jsem se dostala díky mému příteli, nyní již manželovi, aktivnímu sportovnímu polskému pilotovi, který působí jako koordinátor mezi Aeroklubem Polska a České republiky. Překládám z polštiny do češtiny různé materiály s leteckou tématikou a jiné.
Než jsem začala pracovat jako freelance překladatel, pracovala jsem asi 10 let jako asistentka obchodního ředitele a zároveň podnikový překladatel ve velkém textilním podniku, překládala jsem z a do tří jazyků obchodní korespondenci, smlouvy, technické texty, reklamní materiály, vše, co bylo potřeba.
Nyní při překladech využívám software Trados Studio 2017

Ing Eva Hořejší

Nad Parkem 2832, Dvůr Králové nad Labem
Reklama:

Jazykové weby